Bộ vợt bán chạy -những bộ vợt kết hợp hoàn hảo nhất theo từng lối đánh

Đây là những combo vợt kết hợp với nhau dựa trên tính toán chính xác nhất về cách phát lực, kiểm soát và tạo xoáy. Theo từng phong cách đánh khác nhau để kết hợp với nhau để bộ vợt trở thành một vũ khí vô cùng lợi hại cho người chơi.

Khuyến mãi 26

3.500.000₫
3.800.000₫
Khuyến mãi 24
- 20%

Khuyến mãi 24

1.890.000₫
2.350.000₫
Khuyến mãi 23
- 11%

Khuyến mãi 23

3.590.000₫
4.040.000₫
Khuyến mãi 19
- 10%

Khuyến mãi 19

5.890.000₫
6.550.000₫
Khuyến mãi 28
- 20%

Khuyến mãi 28

1.800.000₫
2.250.000₫

Khuyến mãi 36

5.000.000₫
Khuyến mãi 22
- 33%

Khuyến mãi 22

3.290.000₫
4.920.000₫

Khuyến mãi 25

3.950.000₫
4.350.000₫
Khuyến mãi 21
- 19%

Khuyến mãi 21

2.990.000₫
3.700.000₫
Khuyến mãi 30
- 10%

Khuyến mãi 30

1.600.000₫
1.780.000₫

Joola Mattenet OFF YR

1.930.000₫