Bộ vợt bán chạy -những bộ vợt kết hợp hoàn hảo nhất theo từng lối đánh

Đây là những combo vợt kết hợp với nhau dựa trên tính toán chính xác nhất về cách phát lực, kiểm soát và tạo xoáy. Theo từng phong cách đánh khác nhau để kết hợp với nhau để bộ vợt trở thành một vũ khí vô cùng lợi hại cho người chơi.

Bộ vợt T31

4.100.000₫
4.250.000₫

Bộ Vợt T12

1.299.000₫

Bộ vợt T60

2.600.000₫
2.690.000₫

Bộ vợt T85

6.600.000₫
6.700.000₫

Bộ vợt T57

3.050.000₫
3.190.000₫

Bộ Vợt T13

1.450.000₫
1.540.000₫

Bộ vợt T86

5.500.000₫
5.590.000₫

Bộ Khuyến Mãi SR

4.650.000₫
4.750.000₫

Bộ vợt T30

5.700.000₫
5.800.000₫

Bộ vợt T27

4.550.000₫
4.690.000₫

Bộ Khuyến Mãi CRH

3.250.000₫
3.350.000₫

Bộ vợt T53

6.600.000₫
6.750.000₫