Bộ vợt bán chạy -những bộ vợt kết hợp hoàn hảo nhất theo từng lối đánh

Đây là những combo vợt kết hợp với nhau dựa trên tính toán chính xác nhất về cách phát lực, kiểm soát và tạo xoáy. Theo từng phong cách đánh khác nhau để kết hợp với nhau để bộ vợt trở thành một vũ khí vô cùng lợi hại cho người chơi.

Khuyến mãi 17
- 14%

Khuyến mãi 17

6.400.000₫
7.400.000₫
Khuyễn mãi 01
- 17%

Khuyến mãi 01

1.700.000₫
2.050.000₫
Khuyến mãi 13
- 15%

Khuyến mãi 13

3.500.000₫
4.100.000₫
Khuyễn mãi 12
- 14%

Khuyến mãi 12

3.500.000₫
4.050.000₫
Khuyễn mãi 05
- 17%

Khuyến mãi 05

2.390.000₫
2.890.000₫
Khuyễn mãi 11
- 13%

Khuyến mãi 11

3.350.000₫
3.860.000₫
Khuyễn mãi 10
- 16%

Khuyến mãi 10

2.800.000₫
3.350.000₫
Khuyễn mãi 04
- 14%

Khuyến mãi 04

2.200.000₫
2.550.000₫
Khuyễn mãi 09
- 15%

Khuyến mãi 09

2.800.000₫
3.290.000₫
Khuyến mãi 08
- 14%

Khuyến mãi 08

2.700.000₫
3.150.000₫
Khuyễn mãi 07
- 18%

Khuyến mãi 07

2.600.000₫
3.170.000₫
Khuyễn mãi 06
- 19%

Khuyến mãi 06

2.500.000₫
3.080.000₫
09.12345.818