Bộ vợt từ 1 triều-2 triệu

Bộ vợt từ 1 triệu-2 triệu

Bộ vợt Joola Classic SY

1.990.000₫
2.100.000₫

Bộ vợt SV2SY

1.050.000₫

Bộ vợt Joola Challenger SY

1.800.000₫
1.900.000₫

Susano + 2 Yinhe E9000

1.150.000₫

Combo Cốt Susano VY

1.200.000₫
Bộ vợt Susano + Shiva + Yinhe Mercury 2
- 13%

Bộ vợt Susano + Shiva + Yinhe Mercury 2

1.200.000₫
1.380.000₫

Combo Cốt Susano RS

1.300.000₫
1.400.000₫

Joola Classic Carbon YR

1.930.000₫

Joola Classic Carbon 7R

1.950.000₫
Khuyến mãi 24
- 20%

Khuyến mãi 24

1.890.000₫
2.350.000₫
Khuyến mãi 29
- 18%

Khuyến mãi 29

1.850.000₫
2.250.000₫