Cốt vợt LOKI

Loki Violent V7 RS

649.000₫

Rxton 1

219.000₫

Loki Arthur K3

989.000₫

Loki Arthur K5

1.349.000₫

Loki Arthur K7

1.499.000₫

Loki Violent V5 RS

529.000₫

Loki Violent V7

599.000₫

Loki Violent V9

750.000₫

Loki RXTon 1

219.000₫

Loki War 1

1.399.000₫

Loki War 2

1.699.000₫

Loki War 3

2.099.000₫