Mặt vợt khuyến mãi

Mặt vợt khuyến mãi

Nittaku Fastarc S-1-nội địa nhật
- 25%

Nittaku Fastarc S-1-nội địa nhật

750.000₫
1.000.000₫
Butterfly  Rozena-nội địa nhật
- 35%

Butterfly Rozena-nội địa nhật

750.000₫
1.150.000₫
Mặt vợt H3 Tuyển Quốc Gia Lót Xanh
- 33%

DHS H3 Tuyển Quốc Gia Lót Xanh

2.200.000₫
3.300.000₫

Tibhar Aurus Soud

680.000₫
750.000₫

Tibhar Aurus Soft

680.000₫
750.000₫

Tibhar Aurus

680.000₫
750.000₫

Mizuno Booter SA

700.000₫
760.000₫

Mizuno Booter HP

700.000₫
760.000₫