Cốt vợt DHS

DHS Hurricane Long 5 5X

3.800.000₫

DHS Hurricane Long 5

3.600.000₫

DHS 506 +

1.850.000₫

DHS 301

1.400.000₫

DHS Fangbo 2

1.400.000₫

DHS PG5

900.000₫

DHS PG7

750.000₫

DHS PG9

730.000₫